wtorek, 10 stycznia 2017

Rury

układ przepływowy 1 - rysunek cienkopisem na kartce A4

xy - - rysunek cienkopisem na kartce A4